Οι εξετάσεις του μαθήματος  ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ

19/07/2020 - 11:53 -- Dimitrios Bilalis
Ημ/νία:
19/07/2020
Εργαστήριο Γεωργίας
Θέμα:
Οι εξετάσεις του μαθήματος  ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι εξετάσεις του μαθήματος  ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ θα διεξαχθούν την  Τέταρτη   22 Ιουλίου στις 09:00 στην εξής ψηφιακή αίθουσα

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa1d918c44ee14a94869c00bcbb63ced7%40thread.tacv2/conversations?groupId=a815b35f-8674-44cd-9f11-b04cd8303296&tenantId=4f23f294-5c86-4c31-ab35-d99a6b441bc1

 

Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ

 

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΚΑΜΠΟΥΚΗ

19/07/2020 - 11:53