Εξετάσεις ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ IV

11/07/2020 - 19:10 -- Dimitrios Bilalis
Ημ/νία:
11/07/2020
Εργαστήριο Γεωργίας
Θέμα:
Εξετάσεις ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ IV
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι εξετάσεις του μαθήματος   ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙV θα διεξαχθούν την  Παρασκευή  17 Ιουλίου στις 11:00 στη  ψηφιακή  αίθουσα

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a769d97a2b9734733895d26ea080bed9f%40thread.tacv2/conversations?groupId=570f0bd1-fd76-4d21-9799-e7e22820f6d6&tenantId=4f23f294-5c86-4c31-ab35-d99a6b441bc1

 

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου

 

Καθ Δ Μπιλάλης

11/07/2020 - 19:10