Εξετάσεις Εναλλακτικές Καλλιέργειες ΑΟΑ

11/07/2020 - 18:59 -- Dimitrios Bilalis
Ημ/νία:
11/07/2020
Εργαστήριο Γεωργίας
Θέμα:
Εξετάσεις Εναλλακτικές Καλλιέργειες ΑΟΑ
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι εξετάσεις του μαθήματος   ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ Καλλιέργειες θα διεξαχθούν την  Παρασκευή  17 Ιουλίου στις 09:00 στη  ψηφιακή  αίθουσα

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab8a656b3d5d1466fad5a84caf3c521aa%40thread.tacv2/conversations?groupId=cb3c5c17-4248-4b3d-b294-cbe0a77b9509&tenantId=4f23f294-5c86-4c31-ab35-d99a6b441bc1

 

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου

 

Καθ Δ Μπιλάλης

11/07/2020 - 18:59