Οι εξετάσεις του μαθήματος  ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΕΑΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ

11/07/2020 - 18:45 -- Dimitrios Bilalis
Ημ/νία:
11/07/2020
Εργαστήριο Γεωργίας
Θέμα:
Οι εξετάσεις του μαθήματος  ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΕΑΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι εξετάσεις του μαθήματος  ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΕΑΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ (243)  θα διεξαχθούν την  Τέταρτη   15 Ιουλίου στις 08:45 στις εξής ψηφιακές αίθουσες με βάση το αρχικό του επιθέτου κάθε φοιτητή

 

1.Από Α έως Λ στην αίθουσα

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0746c713754f4f4a80c97817fc7bb74b%40thread.tacv2/conversations?groupId=c9e7afdf-099a-45f5-8f38-5dc62221425f&tenantId=4f23f294-5c86-4c31-ab35-d99a6b441bc1

με την εξής σειρά

το Α στις 08:45

από Βακ… έως Βεν… στις 09:00

από Βερ… έως Βρυ.. στις 9:30

το Γ στις  9 :45

το Δ στις 10:05

τα Ε & Ζ στις 10:25

τα Θ & Ι στις 10:45

από Καλ.. έως Καρ.. στις 11:10

από Κατρ.. έως Κιρμ… στις 11:30

από Κλουβ .. έως Κουρκου..   στις 12:00

από Κουτ… έως  Κυρ… στις 12:20

από Κων… έως Κωτσακη στις  12:40

το Λ στις  13:00  

================================================

 

2. Από Μ έως Π στην αίθουσα

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7663d88266624584800580d1de53130a%40thread.tacv2/conversations?groupId=69d70ed4-42ea-4650-9b9d-89a57da3f133&tenantId=4f23f294-5c86-4c31-ab35-d99a6b441bc1

με την εξής σειρά

από  Μαγκ … έως Μαυρίδ… στις 08:45

από Μαυρουδ…… έως Μηλ… στις 09:00

από Μιγ … έως Μουτ… στις 9:30

από Μπαρ … έως Μπινι… στις 9 :45

από Μπογ … έως Ναουμ… στις 10:05

από Νικολ … έως  Νταουλ … στις 10:25

από Ξεφτ… έως Παπαγ… στις 10:45

από Παπαδημ … έως Παπαμιχ.. στις 11:10

από Παπαντ.. έως Πατερακ … στις 11:30

από Πεντοτ .. έως Πουρν..   στις 12:00

==================================================

3. Από Ρ έως Ω στην αίθουσα

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a65fadac4de1d45d3ab6b7c8c253dea84%40thread.tacv2/conversations?groupId=87f66746-afc9-4f03-9979-d9555941a48b&tenantId=4f23f294-5c86-4c31-ab35-d99a6b441bc1

με την εξής σειρά

το Ρ στις 08:45

από Σακ… έως   Σκου… στις 09:00

από Σπυ… έως Σωτ.. στις 9:30

από Ταλ… έως Τομπρ  .. στις 9 :45

από Τραγ… έως Τσαμ.. στις 10:05

από Τσαντ  … έως Τσουν .... στις 10:25

το Φ  στις 10:45

το Χ στις 11:10

 

 

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου

 

Καθ Δ Μπιλάλης

 

 

11/07/2020 - 18:45