Εξετάσεις του μαθήματος Εισαγωγή στη ΓΕΩΠΟΝΙΑ

11/07/2020 - 17:54 -- Dimitrios Bilalis
Ημ/νία:
11/07/2020
Εργαστήριο Γεωργίας
Θέμα:
Εξετάσεις του μαθήματος Εισαγωγή στη ΓΕΩΠΟΝΙΑ
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι εξετάσεις του μαθήματος  ΕΙΣΑΓΩΓΗ στη ΓΕΩΠΟΝΙΑ θα διεξαχθούν την  Τριτη  14 Ιουλίου στις 09:00 στις εξής ψηφιακές αίθουσες με βάση το τμήμα που ανήκει ο κάθε φοιτητής

1.Επιστημη Φυτικής Παραγωγής

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7dfcffde841b4e4696ad10c50a3d8142%40thread.tacv2/conversations?groupId=6d1e0b04-bd53-4b34-9a16-6d09c5010987&tenantId=4f23f294-5c86-4c31-ab35-d99a6b441bc1

2. Τμήμα Ζωικής παραγωγής και Τμήμα Βιοτεχνολογίας

 https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9ba30a020b6d4f419e9c1d5ba6beacc0%40thread.tacv2/conversations?groupId=50cc02d5-c803-41f4-9b67-3a6b1d00d75f&tenantId=4f23f294-5c86-4c31-ab35-d99a6b441bc1

3. Τμήμα    Αγρ Οικονομία Αν & Τμήμα Τροφίμων Διατροφής Τρόφιμα   https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a275491e65c264320aab5ad3195b37bac%40thread.tacv2/conversations?groupId=664295db-3daa-4220-8ec7-2fd1d94845d8&tenantId=4f23f294-5c86-4c31-ab35-d99a6b441bc1

4. Τμήμα Αξιοποίηση & φυσικών πόρων

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab3b7e52b9c91484bbdb40907f1ca8eec%40thread.tacv2/conversations?groupId=e366e8f0-26c0-489d-9c8b-fba1548acfd5&tenantId=4f23f294-5c86-4c31-ab35-d99a6b441bc1

11/07/2020 - 17:54