ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

12/07/2019 - 17:18 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
12/07/2019
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Θέμα:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «Υπηρεσίες συντήρησης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

12/07/2019 - 17:18