ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

03/12/2018 - 11:42 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
03/12/2018
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Θέμα:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ  «Ετήσια συντήρηση Υποσταθμών (Υ/Σ) Μέσης Τάσης και βασικών Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) του ΓΠΑ με ετοιμότητα επέμβασης εντός δύο ωρών»

03/12/2018 - 11:42