Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Πρόσκληση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απονομή βραβείου βιώσιμης ανάπτυξης

26/06/2018 - 13:48 -- European Progra...
Ημ/νία:
26/06/2018
Θέμα:
Πρόσκληση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απονομή βραβείου βιώσιμης ανάπτυξης

Σας ενημερώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει πρόσκληση για την απονομή βραβείου βιώσιμης ανάπτυξης. Η πρόσκληση απευθύνεται σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς, τους Νέους και την Κοινωνία των Πολιτών. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η 14η Σεπτεμβρίου 2018.

 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

26/06/2018 - 13:48

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

26/06/2018 - 13:37 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
26/06/2018
Θέμα:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:

"ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ"

26/06/2018 - 13:37

Κατάθεση προσφορών για αγορά βιολογικού σταφυλιού οινοποίησης

14/06/2018 - 10:18 -- Στράτος Κάναρος
Ημ/νία:
14/06/2018
Θέμα:
Κατάθεση προσφορών για αγορά βιολογικού σταφυλιού οινοποίησης
14/06/2018 - 10:18

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Γ.Π.Α.

13/06/2018 - 15:38 -- Michalis Soulis
Ημ/νία:
13/06/2018
Θέμα:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Γ.Π.Α.

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την μίσθωση δύο (2) φωτοτυπικών μηχανημάτων (μεγάλης παραγωγικής ικανότητας) ενός ασπρόμαυρου κι ενός έγχρωμου συνοδευόμενου από Η/Υ καθώς και συντήρηση των ήδη υπαρχόντων μηχανημάτων του Τυπογραφείου καθώς και μίσθωση δύο (2) φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Γ.Π.Α. από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και την 31/12/2019 ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της σύμβασης.

13/06/2018 - 15:38

Σελίδες