ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

13/12/2019 - 19:13 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
13/12/2019
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Αφορά την Πανεπιστημιακή Μονάδα Αλίαρτου Βοιωτίας

13/12/2019 - 19:13