Γεωργική Οικονομία με έμφαση στις Ποσοτικές Μεθόδους Ανάλυσης

Ημ/νία Τροποποίησης:
18/05/2015
Κωδικός:
39 - 31 - 0
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Θέμα:
Γεωργική Οικονομία με έμφαση στις Ποσοτικές Μεθόδους Ανάλυσης

Eξέλιξη μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή 

Συνημμένα: 
Ημ/νια Ανάρτησης:
18/05/2015 - 13:29