Εξετάσεις Θεωρίας και Εργαστηρίου του μαθήματος ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Επανάληψη στο Ορθό)

11/09/2018 - 13:16 -- Dimitrios Bilalis
Ημ/νία:
11/09/2018
Εργαστήριο Γεωργίας
Θέμα:
Εξετάσεις Θεωρίας και Εργαστηρίου του μαθήματος ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Επανάληψη στο Ορθό)
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι εξετάσεις Θεωρίας και Εργαστηρίου του μαθήματος ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ του 8ου εξαμήνου του τμήματος Βιοτεχνολογίας θα διεξαχθούν προφορικά την ΤΡΙΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα 2:00 μ.μ. στο γραφείο του διδάσκοντος.

 

Ο Διδάσκων

Δ. Μπιλάλης

11/09/2018 - 13:16