ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.Τ.Ε.Π.

24/04/2024 - 09:20 -- Sotirios Ntalag...
Ημ/νία:
24/04/2024
Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
Θέμα:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.Τ.Ε.Π.
Εκλογές

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) – ένας (1) τακτικός με τον αναπληρωματικό του με ετήσια θητεία – στην Κοσμητεία της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

24/04/2024 - 09:20