Προκήρυξη μιας θέσης Εντεταλμένου Διδάσκοντα για το Χειμερινό Εξάμηνο ΑΕ2023-24 για το τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα)

30/11/2023 - 14:54 -- Marina Selini K...
Ημ/νία:
30/11/2023
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα:
Προκήρυξη μιας θέσης Εντεταλμένου Διδάσκοντα για το Χειμερινό Εξάμηνο ΑΕ2023-24 για το τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα)
Προκηρύξεις Θέσεων
30/11/2023 - 14:54