Κατατακτήριες Εξετάσεις Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και τάξεις μαθητείας Ακ. Έτους Τμήματος Ε.Τ. & Δ.Α. 2023-2024

03/07/2023 - 12:59 -- Department of F...
Ημ/νία:
03/07/2023
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
Θέμα:
Κατατακτήριες Εξετάσεις Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και τάξεις μαθητείας Ακ. Έτους Τμήματος Ε.Τ. & Δ.Α. 2023-2024
03/07/2023 - 12:59