Διαδικτυακό συνέδριο με θέμα "Studies-Business-Society: Present and Future Insights VIII

30/06/2023 - 15:44 -- European Progra...
Ημ/νία:
30/06/2023
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Θέμα:
Διαδικτυακό συνέδριο με θέμα "Studies-Business-Society: Present and Future Insights VIII
Συνέδρια - Σεμινάρια - Διαλέξεις - Ομιλίες
30/06/2023 - 15:44