ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

26/06/2023 - 13:29 -- Evgenia Biniary
Ημ/νία:
26/06/2023
Σχολή Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
Θέμα:
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
26/06/2023 - 13:29