Πρόσκληση σε διάλεξη στα πλαίσια του ERASMUS

19/05/2023 - 07:02 -- Dimitrios Bilalis
Ημ/νία:
19/05/2023
Εργαστήριο Γεωργίας
Θέμα:
Πρόσκληση σε διάλεξη στα πλαίσια του ERASMUS
Συνέδρια - Σεμινάρια - Διαλέξεις - Ομιλίες

"Καλούνται οι φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΕΦΠ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ», ειδίκευση «Αειφορική Γεωργία και Πιστοποίηση», στη διάλεξη που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος “Erasmus + Διεθνής Κινητικότητα” την Τρίτη 23 Μαΐου 2023, στις 14:30, στην Aίθουσα Α του υπογείου του Εργαστηρίου Γεωργίας  κεντρικού κτηρίου του ΓΠΑ, από τον  Dr. Popescu Cristian, Associate Professor PhD in University of Pitesti, Romania, με θέμα:

"Agricultural system in Romania - The common agricultural policy (CAP): National Strategic Plan for 2023 - 2027 in Romania"

                Η προαναφερόμενη διάλεξη είναι ανοιχτή σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα του ΓΠΑ και συνεπώς μπορούν να την παρακολουθήσουν και φοιτητές άλλων ΠΜΣ του ΓΠΑ καθώς και προπτυχιακοί φοιτητές και προσωπικό. Παρακαλούμε να παρευρεθείτε."

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

19/05/2023 - 07:02