'Εναρξη εργαστηρίων "Χειμερινά και Εαρινά Σιτηρά" 6ου Εξαμήνου ΕΦΠ.

02/03/2023 - 11:32 -- Zoi Tselia
Ημ/νία:
02/03/2023
Εργαστήριο Γεωργίας
Θέμα:
'Εναρξη εργαστηρίων "Χειμερινά και Εαρινά Σιτηρά" 6ου Εξαμήνου ΕΦΠ.
Προπτυχιακές Σπουδές

Την Τετάρτη 15/03/23 μετά τις 14:30μμ θα ξεκινήσουν οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος Χειμερινά και Εαρινά Σιτηρά στο υπόγειο του Εργαστηρίου Γεωργίας.

Τα τμήματα και οι ώρες βρίσκονται στον πίνακα ανακοινώσεων στην είσοδο Εργαστηρίου Γεωργίας.

02/03/2023 - 11:32