ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

09/01/2023 - 09:11 -- Stylianos Tsioros
Ημ/νία:
09/01/2023
Εργαστήριο Γεωργίας
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι εξετάσεις των εργαστηρίων:

Γεωργία, Χειμερινά και Εαρινά Σιτηρά, Γενική Γεωργία(450), Ειδική Γεωργία, Ειδική Γεωργία, Ειδική Γεωργία Ι, Ειδική Γεωργία ΙΙ Θα πραγματοποιηθούν προφορικά στο υπόγειο του εργαστηρίου Γεωργίας

Τετάρτη 15/2 και ώρα 9-12

09/01/2023 - 09:11