ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

27/10/2022 - 18:01 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
27/10/2022
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Θέμα:
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια και Εγκατάσταση δικτύου φωτισμού στις Εγκαταστάσεις του Γ.Π.Α. για εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας και Προμήθεια και Εγκατάσταση Καινοτόμων Ενεργειακών Τεχνολογιών για Εξοικονόμηση Ενέργειας» (υπ΄αρίθμ. 954/30.09.2022 Διακήρυξη)

27/10/2022 - 18:01