ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

30/08/2022 - 12:27 -- Stylianos Tsioros
Ημ/νία:
30/08/2022
Εργαστήριο Γεωργίας
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Προπτυχιακές Σπουδές

Όλα τα εργαστήρια της Γεωργίας { Ειδική Γεωργία, Ειδική Γεωργία Ι,Ειδική Γεωργία ΙΙ , Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας, Γεωργία, Γενική Γεωργία και Βιομηχανικά Φυτά, Χειμερινά και Εαρινά Σιτηρά}   θα δωθούν  προφορικά την Πέμπτη  29/9 στις 9-12 το πρωί στο υπόγειο του εργαστηρίου.

Η Γενική Γεωργία Θα δωθεί γραπτά μαζί με τη θεωρία βάση της ανακοίνωσης που έχει βγει.

 

30/08/2022 - 12:27