Εξετάσεις μαθημάτων επιλογής Εργαστηρίου Γεωργίας (229, 2730 & 875)

30/08/2022 - 10:16 -- Dimitrios Bilalis
Ημ/νία:
30/08/2022
Εργαστήριο Γεωργίας
Θέμα:
Εξετάσεις μαθημάτων επιλογής Εργαστηρίου Γεωργίας (229, 2730 & 875)
Προπτυχιακές Σπουδές

To Μάθημα   (229) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (Θ+Ε) θα δοθεί προφορικά στις 26 Σεπτ 2022 στο Εργαστήριο Γεωργίας και ώρα 08:00-11:00

 

To Μάθημα   (2730) ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (Θ+Ε)  θα δοθεί προφορικά στις 26 Σεπτ 2022 στο Εργαστήριο Γεωργίας 11:00-14:00

 

 

To Μάθημα     (875)        ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ (Θ+Ε)  θα δοθεί προφορικά στις 26 Σεπτ 2022 στο Εργαστήριο Γεωργίας 14:00-16:00

 

Ο Δ/ντης Εργαστηρίου

 

Καθ Δ Μπιλάλης

30/08/2022 - 10:16