Δικαίωμα εγγραφής των αποφοίτων του ΠΟΑ στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

11/07/2022 - 10:51 -- Argyroula Lytra
Ημ/νία:
11/07/2022
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα:
Δικαίωμα εγγραφής των αποφοίτων του ΠΟΑ στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας
Προπτυχιακές Σπουδές
11/07/2022 - 10:51