Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

24/06/2022 - 15:04 -- Marios Chitoglou
Ημ/νία:
24/06/2022
Διεύθυνση Οικονομικού
Θέμα:
Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προμήθεια Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Υποθέσεων & Διαδικασιών και Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων και συναφών

24/06/2022 - 15:04