ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας του Τομέα Βοτανικής και Μικροβιολογίας

24/06/2022 - 11:00 -- Alexandros Lekatsas
Ημ/νία:
24/06/2022
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Θέμα:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας του Τομέα Βοτανικής και Μικροβιολογίας
Εκλογές

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Για την ανάδειξη Διευθυντή
Εργαστηρίου Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας
του Τομέα Βοτανικής και Μικροβιολογίας,

του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του ΓΠΑ

24/06/2022 - 11:00