ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

06/06/2022 - 09:24 -- Stylianos Tsioros
Ημ/νία:
06/06/2022
Εργαστήριο Γεωργίας
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Προπτυχιακές Σπουδές

Τα εργαστήρια "Ειδική Γεωργία", "Ειδική Γεωργία Ι", "Ειδική Γεωργία ΙΙ", "Αρχές Φυτικης Παραγωγής", "Γεωργία", "Φυτά μεγάλης καλλιέργειας", "Γενική Γεωργία και Βιομηχανικά Φυτά",  "Χειμερινά και εαρινά σιτηρά" θα δωθούν προφορικά  την Πέμπτη  30/6 από τις 9 έως τις 11 το πρωί στο υπόγειο του εργαστηρίου.

06/06/2022 - 09:24