Προκήρυξη εκλογών μελών ΔΕΠ του Τομέα Κηπευτικών Καλλιεργειών, Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

31/05/2022 - 16:45 -- Stefanos Gkikas
Ημ/νία:
31/05/2022
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Θέμα:
Προκήρυξη εκλογών μελών ΔΕΠ του Τομέα Κηπευτικών Καλλιεργειών, Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Εκλογές

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ του Τομέα Κηπευτικών Καλλιεργειών, Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, στη Γενική Συνέλευση Τμήματος 

Συνημμένα: 
31/05/2022 - 16:45