Εξέταση Εργαστηρίου Ζιζανιολογίας (2365)

29/05/2022 - 10:06 -- Ilias S. Travlos
Ημ/νία:
29/05/2022
Εργαστήριο Γεωργίας
Θέμα:
Εξέταση Εργαστηρίου Ζιζανιολογίας (2365)
Προπτυχιακές Σπουδές

Η εξέταση του Εργαστηρίου Ζιζανιολογίας (2365) θα γίνει την Τρίτη 14 Ιουνίου προφορικά στην Αίθουσα Α' του υπογείου του Εργαστηρίου Γεωργίας με την εξής σειρά:

 

α) ΑΓΓΕΛΗ εως ΖΩΝΤΑΝΟΣ: ώρα 9.00

β) ΗΛΙΟΥ εως ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ: ώρα 10.30

γ) ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗΣ εως ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ: ώρα 12.00

δ) ΠΟΥΛΙΑΚΗΣ εως ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: ώρα 13.30

 

Για όσους φοιτητές δεν μπορούν να παρευρεθούν την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, θα υπάρχει δυνατότητα εξέτασης του εργαστηρίου μαζί με τη θεωρία και κατόπιν συνεννόησης με τους διδάσκοντες.

 

Υπενθυμίζεται ότι η επίδειξη της συλλογής δειγμάτων ζιζανίων (ζιζανιολόγιου) είναι υποχρεωτική.

29/05/2022 - 10:06