ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

09/03/2022 - 12:02 -- Argyroula Lytra
Ημ/νία:
09/03/2022
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Προπτυχιακές Σπουδές
09/03/2022 - 12:02