Πρόγραμμα εξετάσεων Εργαστηρίου Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων

17/01/2022 - 11:15 -- Christos Mpalaskas
Ημ/νία:
17/01/2022
Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων
Θέμα:
Πρόγραμμα εξετάσεων Εργαστηρίου Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων
Προπτυχιακές Σπουδές

Αφορά τα μαθήματα

  1. Αρχές Μοριακής και Κυτταρικής Βιολογίας (3635)
  2. Ανατομία και Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων (140)
  3. Ανατομία-Ιστολογία Ζώων (11), Ανατομία Αγροτικών Ζώων (1435) και Ιστολογία-Εμβρυολογία (2835)
  4. Αρχές Εμβρυολογίας (268)
  5. Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων (235)

Δείτε το επισυναπτόμενο.

Καλή επιτυχία,

Χρήστος Μπαλάσκας

 

Είναι προφανές ότι το πρόγραμμα αφορά τα μαθήματα που διδάσκονται από το Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας, στα οποία εντάσσεται και το μάθημα Ανατομία και Φυσιολογία με κωδικό 140, για το οποίο στο επισυναπτόμενο υπάρχει αναφορά ΜΟΝΟ στη θεωρία, αφού η ανακοίνωση για το εργαστήριο του μαθήματος με κωδικό 140 έχει βγει ήδη και είναι για αύριο!!!!

17/01/2022 - 11:15