ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε.Ι.Φ.

23/11/2021 - 14:52 -- Georgia Protekdikou
Ημ/νία:
23/11/2021
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε.Ι.Φ.
Προκηρύξεις Θέσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Για τη συγκρότηση των μελών της άμισθης  Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

23/11/2021 - 14:52