Αποτελέσματα της ψηφοφορίας για ανάδειξη εκπροσώπου ΕΤΕΠ στη Σύγκλητο

25/10/2021 - 12:21 -- Stefanos Gkikas
Ημ/νία:
25/10/2021
Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
Θέμα:
Αποτελέσματα της ψηφοφορίας για ανάδειξη εκπροσώπου ΕΤΕΠ στη Σύγκλητο
Εκλογές

Αποτελέσματα της ψηφοφορίας για ανάδειξη εκπροσώπου ΕΤΕΠ στη Σύγκλητο

Συνημμένα: 
25/10/2021 - 12:21