ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Εξετάσεις 9ου ΑΟΑ

11/09/2021 - 05:28 -- Dimitrios Bilalis
Ημ/νία:
11/09/2021
Εργαστήριο Γεωργίας
Θέμα:
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Εξετάσεις 9ου ΑΟΑ

Οι εξετάσεις του μαθήματος   (Θ+Ε)  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ Καλλιέργειες (9ου εξαμ ΑΟΑ) θα διεξαχθούν την  Τριτη 28 Σεπτεμβρίου στις 09:00 στη  ψηφιακή  αίθουσα

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3agEtUxhOiiZDOybF1b95hXKe1KDjfAwQynEmrE6L0A6Y1%40thread.tacv2/General?groupId=794c2759-f155-4df9-a707-e0be61687376&tenantId=4f23f294-5c86-4c31-ab35-d99a6b441bc1

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου

 

Καθ Δ Μπιλάλης

11/09/2021 - 05:28