Εξετάσεις μαθήματος Βιολογικής Γεωργίας Θ+Ε

02/09/2021 - 19:41 -- Ioanna Kakabouki
Ημ/νία:
02/09/2021
Εργαστήριο Γεωργίας
Θέμα:
Εξετάσεις μαθήματος Βιολογικής Γεωργίας Θ+Ε
Προπτυχιακές Σπουδές

Ανακοίνωση “ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΊΑ ”

Οι εξετάσεις Θ + Ε  «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΊΑ » του Τμήματος ΕΦΠ ΤΟΥ  8ου εξαμήνου θα γίνουν προφορικά την Δευτέρα  6 /9   στο  παρακάτω link

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0c67a69f76694fd38086bbaa36a4d928%40thread.tacv2/conversations?groupId=313a2f0e-af88-486a-8d2e-f2e741659079&tenantId=4f23f294-5c86-4c31-ab35-d99a6b441bc1

 

2:00-2:30   Από Α έως Κληρονόμος

2:35—3:05  Από Κυριακάκη έως Μπέλλος

3:10-3:40  Από Νανούρη έως τέλος

Όσοι είχαν υποβάλει εργασία και πρέπει να εξεταστούν να συνδεθούν στο παραπάνω link στις 3: 45

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0c67a69f76694fd38086bbaa36a4d928%40thread.tacv2/conversations?groupId=313a2f0e-af88-486a-8d2e-f2e741659079&tenantId=4f23f294-5c86-4c31-ab35-d99a6b441bc1

 

 

 

Η  Διδάσκουσα

Ι ΚΑΚΑΜΠΟΥΚΗ

02/09/2021 - 19:41