Αποτελέσματα εκλογών για τις θέσεις Διευθυντών Εργαστηρίων του Τομέα Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος του Τμήματος ΕΦΠ

30/06/2021 - 13:05 -- Stefanos Gkikas
Ημ/νία:
30/06/2021
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Θέμα:
Αποτελέσματα εκλογών για τις θέσεις Διευθυντών Εργαστηρίων του Τομέα Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος του Τμήματος ΕΦΠ
Εκλογές

Αποτελέσματα εκλογών για τις θέσεις Διευθυντών Εργαστηρίων του Τομέα Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος του Τμήματος ΕΦΠ του Γ.Π.Α

Συνημμένα: 
30/06/2021 - 13:05