Προκήρυξη Εκλογών ΕΤΕΠ ΓΣ Σχολής ΕΟΚΕ 2021-22

10/06/2021 - 10:14 -- Stefanos Gkikas
Ημ/νία:
10/06/2021
Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
Θέμα:
Προκήρυξη Εκλογών ΕΤΕΠ ΓΣ Σχολής ΕΟΚΕ 2021-22
Εκλογές

Προκήρυξη Εκλογών ΕΤΕΠ ΓΣ Σχολής ΕΟΚΕ 2021-22

Συνημμένα: 
10/06/2021 - 10:14