ΠΡΟΣΘΕΤΗ ανακοίνωση για τις εξετάσεις Γεωργίας (3655) και Γενικής Γεωργίας (450)

07/06/2021 - 10:42 -- Stylianos Tsioros
Ημ/νία:
07/06/2021
Εργαστήριο Γεωργίας
Θέμα:
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ανακοίνωση για τις εξετάσεις Γεωργίας (3655) και Γενικής Γεωργίας (450)
Προπτυχιακές Σπουδές

΄Οσοι φοιτητές χρωστούν εργαστήριο θα μπουν στην υποομάδα "Αιθουσα εξέτασης εργαστηρίου Α"   στις 11 π.μ όλοι μαζί για να χωριστόυμε σε ομάδες 

07/06/2021 - 10:42