Ανακοίνωση για τις εξετάσεις Ειδικής Γεωργίας για τα τμήματα εκτος ΕΦΠ (480) & Ειδικής Γεωργίας ΙΙ (490)

03/06/2021 - 21:34 -- Ilias S. Travlos
Ημ/νία:
03/06/2021
Εργαστήριο Γεωργίας
Θέμα:
Ανακοίνωση για τις εξετάσεις Ειδικής Γεωργίας για τα τμήματα εκτος ΕΦΠ (480) & Ειδικής Γεωργίας ΙΙ (490)
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι εξετάσεις των μαθημάτων ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΦΠ (480) & ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΙΙ (490) θα γίνουν μέσω TEAMS την Τρίτη 22 Ιουνίου και θα ξεκινήσουν στις 9.00 πμ στην ομάδα ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (480) ΕΚΤΟΣ ΕΦΠ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΙΙ. Για εγγραφή οι ενδιαφερόμενοι θα μπαίνουν στο:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aU-sMppurTPTM3H0u27OieBptwTBkC1wFP2jQimunGZc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=0fa4b9ba-9b37-4f4b-9582-b595433350f4&tenantId=4f23f294-5c86-4c31-ab35-d99a6b441bc1

 

με Team code: wvvvq2h

 

Υπάρχουν δυο υποομάδες για τη θεωρία (απο Α εως Κ και απο Λ εως Ω) και μία για το εργαστήριο. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μπουν στην αντίστοιχη υποομάδα (κανάλι) στις 9.00 πμ για να χωριστούν σε ομάδες από τους διδάσκοντες. Η εξέταση θα γίνει προφορικά με ανοιχτή καμερα και μικροφωνο. Η φοιτητική ταυτότητα θα πρέπει να είναι διαθέσιμη προς επίδειξη. Οσον αφορα στη δυνατότητα κατ' εξαιρεση εξέτασης με φυσική παρουσία στο ΓΠΑ, οποιος ενδιαφέρεται και το έχει δηλώσει να βρίσκεται στο Εργαστήριο Γεωργίας του ΓΠΑ την Πέμπτη 24 Ιουνίου και ωρα 10.00.

 

Καλή επιτυχία!

 

03/06/2021 - 21:34