Ανακοίνωση για τις εξετάσεις Γεωργίας (3655) και Γενικής Γεωργίας (450)

03/06/2021 - 18:24 -- Ilias S. Travlos
Ημ/νία:
03/06/2021
Εργαστήριο Γεωργίας
Θέμα:
Ανακοίνωση για τις εξετάσεις Γεωργίας (3655) και Γενικής Γεωργίας (450)
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι εξετάσεις των μαθημάτων ΓΕΩΡΓΙΑΣ (3655) & ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (450) θα γίνουν μέσω TEAMS τη Δευτέρα 5 Ιουλίου και θα ξεκινήσουν στις 10.45 πμ στην ομάδα ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (3655) & ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (450). Για εγγραφή οι ενδιαφερόμενοι θα μπαίνουν στο: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aTiUvAW4Zd7km71zpRO1y8g1jVXcsvOTvWM9m4sCu7Hk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6f7b192c-c88f-435a-99c5-c90b03107068&tenantId=4f23f294-5c86-4c31-ab35-d99a6b441bc1

 

με Team code: 6e7o0c5

 

Υπάρχουν εξι υποομάδες (1, 2, 3, 4, 5 και 6). Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δουν τη λίστα που δίνεται στο συνημμένο αρχείο, να βρουν στην αντίστοιχη υποομάδα (κανάλι) το όνομά τους και να μπουν την ακριβη ωρα που αναγράφεται. Η εξέταση θα γίνει προφορικά με ανοιχτή καμερα και μικροφωνο και είναι υποχρεωτική η επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας. Οσον αφορα στη δυνατότητα κατ' εξαιρεση εξέτασης με φυσική παρουσία στο ΓΠΑ, όποιος ενδιαφέρεται και το έχει δηλώσει να βρίσκεται στο Εργαστήριο Γεωργίας του ΓΠΑ την Πέμπτη 24 Ιουνίου και ωρα 10.00. Όσοι επι πτυχιω φοιτητές εξεταστούν και δεν βρίσκουν το όνομά τους παρακάτω, παρακαλούνται να μπουν στην αντίστοιχη ομάδα αλφαβητικά

 

Πχ. κάποιος που ονομάζεται ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ θα μπει να εξεταστει στην ΟΜΑΔΑ 1 στις 11.15 κοκ

 

 

Καλη επιτυχία!

 

03/06/2021 - 18:24