Ανακοίνωση για τις εξετάσεις στα Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας

02/06/2021 - 21:11 -- Ilias S. Travlos
Ημ/νία:
02/06/2021
Εργαστήριο Γεωργίας
Θέμα:
Ανακοίνωση για τις εξετάσεις στα Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας
Προπτυχιακές Σπουδές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

 

Οι εξετασεις του μαθηματος ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ για τους ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ φοιτητές θα γίνουν προφορικά μέσω TEAMS την Τετάρτη 16 Ιουνίου και θα ξεκινήσουν στις 9.00 πμ στην ομάδα ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ. Για εγγραφη οι ενδιαφερόμενοι θα μπαίνουν στο: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aDBeQ4ehX4HWFX4fSFq_1HmUSPcPHcF3OpmrPD5MO9kk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=0cd578b9-8ebe-4297-b50c-23f203915a18&tenantId=4f23f294-5c86-4c31-ab35-d99a6b441bc1

 

με Team code: i8ayi32

 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο συνημμένο αρχείο.

02/06/2021 - 21:11