Ανακοίνωση για τις εξετάσεις της Ζιζανιολογίας

02/06/2021 - 12:45 -- Ilias S. Travlos
Ημ/νία:
02/06/2021
Εργαστήριο Γεωργίας
Θέμα:
Ανακοίνωση για τις εξετάσεις της Ζιζανιολογίας
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι εξετασεις της Ζιζανιολογιας θα γίνουν προφορικά μέσω TEAMS τη Δευτερα 28 Ιουνιου και θα ξεκινησουν στις 8.00 πμ στην ομάδα ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ 2021 (6ο εξαμ. ΕΦΠ). Για εγγραφη οι ενδιαφερόμενοι μπαίνουν στο: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adb18c6fdba8f4481ac66e63cc37df0a9%40thread.tacv2/conversations?groupId=792cb28f-ba0b-4254-a25d-9648351561e1&tenantId=4f23f294-5c86-4c31-ab35-d99a6b441bc1

με Team code: 05bq7pl

Για όσους έχουν δηλώσει στο σύστημα εξέταση με φυσική παρουσία, αυτή θα γίνει στο Εργαστηριο Γεωργίας του ΓΠΑ την Πέμπτη 24 Ιουνίου και ωρα 10.00. Σε κάθε περίπτωση, το ζιζανιολογιο αποτελει απαραιτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην εξέταση του εργαστηριου.

Στο συνημμένο αρχείο δίνονται αναλυτικές οδηγίες για τις ακριβείς ώρες και τον τρόπο εξέτασης.

02/06/2021 - 12:45