Εξετάσεις του μαθήματος  ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

02/02/2021 - 18:10 -- Ioanna Kakabouki
Ημ/νία:
02/02/2021
Εργαστήριο Γεωργίας
Θέμα:
Εξετάσεις του μαθήματος  ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι εξετάσεις ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ θα γίνουν προφορικά μέσω Ms Teams, 12/2 και ώρα 11 :00  στο σύνδεσμο

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a30f5b6f407214cb8ae6402bb8fb85d38...

Η Διδάσκουσα

Ιωάννα Κακαμπούκη
 

02/02/2021 - 18:10