ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (2365)

22/01/2021 - 10:47 -- Ilias S. Travlos
Ημ/νία:
22/01/2021
Εργαστήριο Γεωργίας
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (2365)
Προπτυχιακές Σπουδές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ TEAMS) Η’ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

Σχετικά με τις εξ αποστάσεως εξετάσεις της θεωρίας και εργαστηρίου του μαθήματος ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ (2365) που θα γίνουν προφορικά μέσω MS TEAMS τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου και ώρα 10.00 παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν το συντομότερο στην παρακάτω ομάδα:

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΩΔ. 2365)

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3827f54f73dc4677b7cb50bb2dcce097%40thread.tacv2/conversations?groupId=288e1fbb-b491-4304-a056-8bef9fe47093&tenantId=4f23f294-5c86-4c31-ab35-d99a6b441bc1

 

κωδικός: g8fk9wy

 

Η φοιτητική ταυτότητα του κάθε συμμετέχοντα θα πρέπει να είναι διαθέσιμη προς επίδειξη. Παρακαλείστε για την πιστή τήρηση της ώρας και την εκ των προτέρων δοκιμή της καλής λειτουργίας κάμερας και μικροφώνου. Η χρήση της κάμερας είναι υποχρεωτική. Για την ομαλή διεξαγωγή της εξ αποστάσεως εξέτασης παρακαλείσθε να συνδεθείτε αρκετά νωρίτερα στην εφαρμογή MS Teams, και να είστε σε ετοιμότητα παρακολουθώντας το chat του καναλιού στο οποίο θα εξεταστείτε τουλάχιστον μισή ώρα νωρίτερα, ενώ θα πρέπει να είσαστε προετοιμασμένοι και για πιθανή καθυστέρηση του χρονοδιαγράμματος. 

Για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε εγκαίρως με τους διδάσκοντες μέσω email.
 

Για όσους φοιτητές έχουν αιτηθεί στο σύστημα την κατ’ εξαίρεση εξέταση με φυσική παρουσία και όσους φοιτητές δεν μπορούν να εξεταστούν με χρήση κάμερας, αυτοί παρακαλούνται να βρίσκονται στο Εργαστήριο Γεωργίας την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου και ώρα 11.00.

Εκ του Εργαστηρίου

 

22/01/2021 - 10:47