ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

28/12/2020 - 14:15 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
28/12/2020
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Θέμα:
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΥΡΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΓΠΑ»

28/12/2020 - 14:15