ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

04/12/2020 - 18:53 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
04/12/2020
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Θέμα:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «Εργασίες απομάκρυνσης επικίνδυνων χημικών αποβλήτων από τους χώρους του ΓΠΑ και των Παραρτημάτων του και κατάλληλη διάθεση αυτών _2021»

04/12/2020 - 18:53