ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

11/10/2020 - 12:30 -- Dimitrios Bilalis
Ημ/νία:
11/10/2020
Εργαστήριο Γεωργίας
Θέμα:
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Ακαδημαϊκά Θέματα

Το μάθημα ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 9ΟΥ εξαμ ΑΟΑ

θα διεξάγεται σύμφωνα με το πρόγραμμα κάθε Πέμπτη και ώρα 11:30 εξ αποστάσεως 

μέσω της platform TEAMS στο παρακάτω link

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab8a656b3d5d1466fad5a84caf3c521aa...

Επίσης έχει δημιουργηθεί και στο eclass

https://mediasrv.aua.gr/eclass/modules/group/index.php?course=2645

 

O ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Δ ΜΠΙΛΑΛΗΣ

11/10/2020 - 12:30