ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

06/09/2020 - 11:09 -- Ioanna Kakabouki
Ημ/νία:
06/09/2020
Εργαστήριο Γεωργίας
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Προπτυχιακές Σπουδές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα   ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (Θ +Ε) ( 2730) για το Τμημα ΕΦΠ θα διεξαχθεί  τη  ΠΕΜΠΤΗ 17/9 από 8:30 -11:00 με βάση το αρχικό γράμμα του επιθέτου  στις παρακάτω ψηφιακές αίθουσες:

 

A έως Ι   https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af1c55111b47d409dba1ebfd45ccc7677%40thread.tacv2/conversations?groupId=924f4685-f5a6-4aff-bef4-3e6799a4516d&tenantId=4f23f294-5c86-4c31-ab35-d99a6b441bc1

 

Κ έως Μ

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a22d17ebe896c4d34909f117fc2e8b8be%40thread.tacv2/conversations?groupId=424c2728-fead-4f46-8b78-0897f16c82c3&tenantId=4f23f294-5c86-4c31-ab35-d99a6b441bc1

 

Ν  έως τέλος

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a81fc445cd88249449e5c919b73dd5c31%40thread.tacv2/conversations?groupId=783e4552-0056-4a9b-9f77-9a8692afe705&tenantId=4f23f294-5c86-4c31-ab35-d99a6b441bc1

 

Η Διδάσκουσα

Δρ Ιωάννα Κακαμπούκη

06/09/2020 - 11:09