ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (480), ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ι (2495), ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΙ (490) και ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ-ΕΑΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ (243)

01/09/2020 - 13:07 -- Ilias S. Travlos
Ημ/νία:
01/09/2020
Εργαστήριο Γεωργίας
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (480), ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ι (2495), ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΙ (490) και ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ-ΕΑΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ (243)
Προπτυχιακές Σπουδές

Σχετικά με τις εξ αποστάσεως εξετάσεις της θεωρίας των μαθημάτων ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (480), ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ι (2495), ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΙ (490) και ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ-ΕΑΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ (243) αυτές θα γίνουν την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10.00 μέσω TEAMS.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν το συντομότερο σε μία από τις παρακάτω ομάδες: α) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 6ου (Κωδικός ομάδας 0a0nxbi), β) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ι 6ου ΕΦΠ (Κωδικός ομάδας 969dgk2), γ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΙ (Κωδικός ομάδας 9tdz2va) και δ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ & ΕΑΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ (Κωδικός ομάδας 9a53byu).

Η φοιτητική ταυτότητα του κάθε συμμετέχοντα θα πρέπει να είναι διαθέσιμη προς επίδειξη. Παρακαλείστε για την πιστή τήρηση της ώρας και την εκ των προτέρων δοκιμή της καλής λειτουργίας κάμερας και μικροφώνου. Στην περίπτωση πολλών συμμετεχόντων, η εξέταση θα γίνεται με αλφαβητική σειρά. Για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε εγκαίρως με τους διδάσκοντες μέσω email. 

Για την εξέταση του εργαστηρίου των παραπάνω μαθημάτων και για όσους έχουν αιτηθεί στο σύστημα κατ’ εξαίρεση εξέταση με φυσική παρουσία παρακαλούνται να βρίσκονται στο Εργαστήριο Γεωργίας στις 15 είτε στις 22 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10.00.

 

 Εκ του Εργαστηρίου Γεωργίας

01/09/2020 - 13:07