ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

26/08/2020 - 14:49 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
26/08/2020
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Θέμα:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

"Υπηρεσίες ελαιοχρωματισμού, μηχανουργικών και  ξυλουργικών εργασιών των κτηρίων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών"

26/08/2020 - 14:49