Εξετάσεις ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

11/07/2020 - 18:53 -- Dimitrios Bilalis
Ημ/νία:
11/07/2020
Εργαστήριο Γεωργίας
Θέμα:
Εξετάσεις ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι εξετάσεις του μαθήματος  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ θα διεξαχθούν την  Πέμπτη 16 Ιουλίου στις 10:00 στη  ψηφιακή  αίθουσα

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae39d9aeb40954e36a778bf7677cda2a7%40thread.tacv2/conversations?groupId=0f86789a-14e2-4001-adfd-ad28e7228233&tenantId=4f23f294-5c86-4c31-ab35-d99a6b441bc1

 

 

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου

 

Καθ Δ Μπιλάλης

11/07/2020 - 18:53